Φόρτωση
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Βρόχινο
Νερό
"Κυκλική" Σκέψη
Σκέψη, Θεώρηση, Οργάνωση, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Αλληλεπίδραση, Εφαρμογή.

Καινοτόμες, αναγεννητικές και “κυκλικές” λύσεις για τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου ύδατος στη γεωργική γη και στο αστικό περιβάλλον.

Ναι, μπορούμε!

Να συλλέξουμε το νερό της βροχής. Να το αποθηκεύσουμε με υψηλή ποιότητα. Να το αξιοποιήσουμε όταν χρειαστεί. Να το διαχειριστούμε με κυκλικό και αποκεντρωμένο τρόπο.

Πώς; Μέσω της απλότητας, πρακτικότητας και λειτουργικότητας. Με ευελιξία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και  βιωσιμότητα. Με στιβαρή -ανθεκτική κατασκευή, με χαμηλό κατασκευαστικό & λειτουργικό κόστος. Με εναρμόνιση με την αισθητική του τοπιού.

Πού; Σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές. Σε περιοχές που μαστίζονται από προβλήματα λειψυδρίας. Στο αστικό περιβάλλον. Σε προστατευόμενες περιοχές. Στην αναξιοποίητη αγροτική γη και στις ξερικές καλλιέργειες.

Για τι; Για γεωργική, κτηνοτροφική, ιδιωτική, εμπορική, βιομηχανική και αγρο- οικο-τουριστική χρήση. Για το αστικό τοπίο, τις κατοικίες & το περιαστικό πράσινο. Για πυροπροστασία.

hyDrop3 – άνθρωπος, αρμονία, περιβάλλον

Καινοτόμο, υπεδάφιο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης και αξιοποίησης του βρόχινου νερού, εμπνευσμένο από τις φυσικές διεργασίες.

Ένας ρηχός, υπεδάφιος συλλεκτήρας συγκεντρώνει το νερό της βροχής. Το νερό μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε δεξαμενές, ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα.

Τεχνολογίες αιχμής (τηλεμετρική παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας του νερού, αισθητήρες, αυτοματισμοί κ.ά.) προσανατολίζουν το hyDrop3 να εφαρμοστεί ευρύτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ξηρές κλιματολογικές συνθήκες, από προβλήματα διαχείρισης των υδατικών πόρων, αλλά και εμφανίζουν προοπτικές δραστηριότητας στον αγρο-κτηνοτροφικό, βιομηχανικό, μεταποιητικό τομέα, όσο και στο αστικό περιβάλλον (κύριο αστικό ιστό, πάρκα αναψυχής, περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, υπό ανάπλαση ή και προστατευόμενες περιοχές). Ο σχεδιασμός του hyDrop3 ακολουθεί τα “μονοπάτια” του ελάχιστου επεμβατισμού στο φυσικό τοπίο, της απλότητας και ευελιξίας, των χαμηλών απαιτήσεων τόσο σε φυσικούς, όσο και ενεργειακούς πόρους, που τελικά δημιουργούν ένα οικονομικά βιώσιμο σχήμα βασισμένο στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Ολοκληρωμένα συστήματα αστικής διαχείρισης του βρόχινου ύδατος

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων: 

Συλλογής και διαχείρισης του νερού της βροχής από ταράτσες και στέγες.

Διευθέτησης, συλλογής, αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης επιφανειακών απορροών (αστικών επιφανειών, οικιστικών αυλών κ.ά)

Ελέγχου, προστασίας, στράγγισης, συλλογής και χρήσης πλημμυρικών ροών (υβριδικά στραγγιστικά κανάλια – bioswales)

Εμπλουτισμού και ανάκτησης νερού υπογείου υδροφορέα

Επεξεργασίας, απολύμανσης, επανάχρησης και “αναβάθμισης” βρόχινου και γκρι ύδατος (βραδυ-διυλιστηρια μικρής κλίμακας και απολύμανση)

Κυκλικότητα & Bιο-μίμηση

Νερό ρέον. Συνδετήρας των πάντων. Του υλικού (ή καλύτερα, ενεργειακού) και πνευματικού κόσμου. Της Ύπαρξης και των Εμπειριών μας.

Η “χρυσή βροχή” είναι Διδαχή, Εξέλιξη, Γνώση, Τεχνολογία.

Περιβαλλοντική
νόησις
έντεχνος σοφία & έμπυρος τέχνη