Φόρτωση
Ποσοστό ολοκλήρωσης
Επικοινωνία
Ας συνεργαστούμε

Μετασχηματίζοντας τις προκλήσεις
σε ευκαιρίες ανάπτυξης.

info@hydraspis.gr


Email

Βαΐου Τζέλλα 32
Τ.Κ.43132 Καρδίτσα

Διεύθυνση

6978 776 424 Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
6942 616 102 Αντώνιος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
24410 42518

Τηλέφωνο

Φόρμα επικοινωνίας

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε εξεταζόμενο θέμα